Ubezpieczenie

Dzięki zapewnionemu ubezpieczeniu, ponosimy pełną odpowiedzialność za powierzone nam mienie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

pełne bezpieczeństwo w transporcieUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zabezpiecza mienie od momentu rozpoczęcia prac związanych z wynoszeniem mienia z pomieszczenia, podczas transportu meblowozem, aż do momentu ustawienia go w nowym miejscu. Posiadanie polisy jest gwarancją bezpieczeństwa. Partnerem ubezpieczeniowym firmy jest WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
  • odpowiedzialność cywilną deliktową
  • odpowiedzialność cywilną kontraktową
  • odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy

Niniejszy certyfikat stanowi dowód kompetencji zawodowych niezbędnych do podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy.